สสจ.เชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 83 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/09/2019 อ่าน: 14,951 ครั้ง


สสจ.เชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 83 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ เงินเดือน 15960 บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุข เงินเดือน 15960 บาท
3. แพทย์แผนไทย เงินเดือน 15960 บาท
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เงินเดือน 7590 บาท
5. พนักงานประจำตึก เงินเดือน 7590 บาท
6. พนักงานประจำห้องยา เงินเดือน 7590 บาท
7. พนักงานเปล เงินเดือน 7590 บาท
8. ผู้ช่วยทันตแพทย์ เงินเดือน 8300 บาท
9. พนักงานเภสัชกรรม เงินเดือน 8300 บาท
10. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) เงินเดือน 12240 บาท
11. นักเทคนิคการแพทย์ เงินเดือน 15960 บาท
12. นักโภชนาการ เงินเดือน 15960 บาท
13. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เงินเดือน 7590 บาท
14. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) เงินเดือน 15960 บาท
15. พนักงานช่วยการพยาบาล เงินเดือน 7590 บาท
16. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เงินเดือน 12240 บาท
(เอกสารหมายเลข1 และ2 ระบุที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

สถานที่รับสมัครดูในประกาศรับสมัคร เนื่องจากมีที่มีรับสมัคร 64 แห่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-27 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร