อบจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/09/2019 อ่าน: 5,947 ครั้ง


อบจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือ 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก รถเกรดเดอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่เคยปฏิบัติงานนั้น และ
- มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย(ชนิดที่ 2)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7351-7960

ประกาศรับสมัคร