โรงพยาบาลตาคลี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/09/2019 อ่าน: 3,270 ครั้ง


โรงพยาบาลตาคลี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ paramedic) 1 อัตรา
- รับสมัครถึง 17 กันยายน 2562

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- รับสมัครถึง 20 กันยายน 2562

3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
- รับสมัครถึง 24 กันยายน 2562

4. พนักงานเปล 2 อัตรา
- รับสมัครถึง 23 กันยายน 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5680-1111 หรือ 0-5680-1274

ประกาศรับสมัคร