โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว - ลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2019 อ่าน: 2,646 ครั้ง


โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว - ลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13- 25 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
- นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
-  พนักงานบริการ 1 อัตรา

รับสมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 13- 25 กันยายน 2562 ณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ในวันและเวลาราชการ) 043-579073 ต่อ 222 ,098-0418321

ประกาศรับสมัคร