โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2019 อ่าน: 2,650 ครั้ง


โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 550 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสุขศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
- มีความรู้ ความสามรถ ด้านคอมพิวเตอร์อย่างดี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร