โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2019 อ่าน: 3,673 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,032 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์การวางแผน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติสังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์

2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,146 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,596 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /เทียบเท่าหรือสูงกว่า ทางการบริหารธุรกิจ/การจัดการ/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/การบัญชี/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร