มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 84 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/09/2019 อ่าน: 6,476 ครั้ง


มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 84 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
2. ผู้ช่วยปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7900 บาท
3. ผู้ช่วยปฏิบัติงานเกษตร จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
4. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
5. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
6. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
7. พนักงานขับรถขยะ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9540 บาท
8. พนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
9. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
10. พนักงานขับรถ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
11. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 7800 บาท
12. พนักงานทำความสะอาดหอพัก จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 7200 บาท
13. เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7900 บาท  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562
14. พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7900 บาท  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562
15. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
16. ผู้ปฏิบัติงานประมง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
17. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
18. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
19. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคาร บ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
20. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคาร แสดงความสามารถสัตว์น้ำ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9185 บาท
21. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8350 บาท
22. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10610 บาท
23. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึก 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 2 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
25. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13840 บาท
26. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
27. เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย  2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร