มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/09/2019 อ่าน: 2,006 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติ - ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ สาขาวิชาชีววิทยาทางการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอดทน
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฟาร์ม 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
คุณสมบัติ - ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ สาขาวิชาชีววิทยาทางการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสัตวศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอดทน
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 กันยายน 2562
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.  ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร