โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา

สร้างเมื่อ: 11/09/2019 อ่าน: 3,459 ครั้ง


โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ทุกสาขาวิชาเอก) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6000- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
-เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหน่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนนด หนรือปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่น
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหนมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหนน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 084-807-1190 ครูจันทร์ทอง 081-881-6817 ครูแสงรุ้ง 090-317-2130 ครูพวงรัตน์

ประกาศรับสมัคร