มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/09/2019 อ่าน: 5,620 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 22750 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้ในการนำเสนองานได้เป็นอย่างดี

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้ในการนำเสนองานได้เป็นอย่างดี

3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- เพศหญิง / ชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆ สามารถใช้ในการนำเสนองานได้เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2441-6036 และ 0-2441-6000 ต่อ 2152-2155

ประกาศรับสมัคร