อบต.หนองกรด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

สร้างเมื่อ: 07/09/2019 อ่าน: 3,067 ครั้ง


อบต.หนองกรด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5687-0239

ประกาศรับสมัคร