อุทยานแห่งชาติเขาสก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมา 109 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/09/2019 อ่าน: 7,337 ครั้ง


อุทยานแห่งชาติเขาสก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมา 109 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการงานอนุรักษ์ป้องกันและรักษาป่า และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา
2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา
3. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาเผยแพร่ 1 อัตรา
4. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา
5. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างศิลป์ 1 อัตรา
6. บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า 11 อัตรา
7. จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 13 อัตรา
8. จ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา
9. จ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
10. จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยว 73 อัตรา
11. จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 6 อัตรา
12. จ้างเหมาปฏิบัติงาปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 อัตรา
13. จ้างเหมาปฏิบัติงานไฟฟ้าและวิทยุ 1 อัตรา
14. จ้างเหมาปฏิบัติงานช่างยนต์ 2 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการสมัครที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร