ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/09/2019 อ่าน: 6,667 ครั้ง


ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) สาขาวิชาการบัญชี
3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ
4) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
6) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
(2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
(3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
(4) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
(5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
(7) มีทัศนคติที่ดี สามารถสื่อสารประสานงานและทำงานเป็นทีมได้
(8) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร