โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 06/09/2019 อ่าน: 3,288 ครั้ง


โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-18 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 500 บาท/วัน คิดเฉพาะวันทำงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เวชกิจฉุกเฉิน) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4-18 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร