มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย - ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/09/2019 อ่าน: 6,463 ครั้ง


มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย - ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2562

รายละเอียด
พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักกิจการนักศึกษา     1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกจ้างชั่วคราว
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางด้านการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-5446-6666 ต่อ 1040 หรือ 1682

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร