โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 05/09/2019 อ่าน: 1,998 ครั้ง


โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7739-1117 ต่อ 127

ประกาศรับสมัคร