เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/09/2019 อ่าน: 3,712 ครั้ง


เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 11,400 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

พนักงานจ้างทั่วไป
3. ภารโรง จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ต้องสามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ ทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ได้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง ตำแหน่งภารโรง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 9-17 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร