อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมา 43 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/09/2019 อ่าน: 8,376 ครั้ง


อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมา 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีตกลงราคา
1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา
2. จ้างเหมาปฏิบัติงานวิชากาป่าไม้ 1 อัตรา
3. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา
4. จ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจรังวัด 1 อัตรา
5. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาเผยแพร่ 1 อัตรา
6. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา
7. จ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 1 อัตรา
8. จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ 1 อัตรา
9. จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา
10. บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า 19 อัตรา
11. จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา
12. จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 4 อัตรา
13. จ้างเหมาปฏิบัติงานนันทการและสื่อความหมาย 4 อัตรา
14. จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยว 4 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการสมัครที่ทำการอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (น้ำตกดาดฟ้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร