โรงเรียนบ้านทอน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามแบบเข้ม

สร้างเมื่อ: 03/09/2019 อ่าน: 2,992 ครั้ง


โรงเรียนบ้านทอน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามแบบเข้ม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: วิทยากรอิสลามแบบเข้ม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง หรือมีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮ.หรือเทียบเท่า และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบปฏิบัติการสอน

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร