โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/09/2019 อ่าน: 7,391 ครั้ง


โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนตามโครงการแกนนำจัดการเรียนรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,050 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร