ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมา 28 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/09/2019 อ่าน: 5,123 ครั้ง


ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมา 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการสมัครปริญญาตรี (สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์)
2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จำนวน 16 อัตรา วุฒิการสมัครมัธยมศีกษาตอนต้น เท่านั้น
3. จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 11 อัตรา วุฒิการสมัครไม่ต่ำกว่าชั้นปฐมศีกษาปีที่ 6

รายละเอียดการสมัคร
1. กรอกเอกสารและยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ณ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เรียกสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2562

 **หมายเหตุ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5530-4046 และ 080-5096868 ในวันและเวลาราชการ*

ประกาศรับสมัคร