โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

สร้างเมื่อ: 03/09/2019 อ่าน: 1,662 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,760 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
 - ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร