มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 26 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/09/2019 อ่าน: 7,269 ครั้ง


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 กันยายน 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 26 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
1.1  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  5 อัตรา
1.2  เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี  จำนวน  5 อัตรา
1.3  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ  จำนวน  3 อัตรา
1.4  เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน  1 อัตรา
1.5  เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน  2 อัตรา
1.6  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน  2 อัตรา
1.7  เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผลจำนวน  1 อัตรา
1.8  เจ้าหน้าที่นวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน  1 อัตรา
1.9  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน  1 อัตรา
1.10  เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา จำนวน  1 อัตรา
1.11 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน  1 อัตรา
1.12 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยบริการ จำนวน  1 อัตรา
1.13 ผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน  2 อัตรา
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 042-223593

ตั้งแต่วันที่ 2-16 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร