ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/08/2019 อ่าน: 7,810 ครั้ง


ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เลขที่ 95 ถนนเทศบาล1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7321-2862

ประกาศรับสมัคร