สำนักงาน พมจ.ระนอง รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

สร้างเมื่อ: 30/08/2019 อ่าน: 1,823 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.ระนอง รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ
ชื่อตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสังเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับรอง
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (กรณีผู้สมัครไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้พิจารณา)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 7780 0128 หรือ 0 7780 0130

ประกาศรับสมัคร