สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

สร้างเมื่อ: 30/08/2019 อ่าน: 5,336 ครั้ง


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9- 13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และ
2. มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานของนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
สถานที่รับสมัคร: สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 145 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9- 13 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ (09.00-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร