คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ปฏิบัติงานช่าง

สร้างเมื่อ: 30/08/2019 อ่าน: 1,159 ครั้ง


คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4467 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038103061 ในวันและเวลาราชการ (ทั้งนี้ให้มาเซ็นชื่อ และลงวันที่ต่อหน้าฝ่ายบุคคลในวันที่สมัครงาน)

ประกาศรับสมัคร