โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/08/2019 อ่าน: 9,459 ครั้ง


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี
- เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดีเยี่ยม หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป
-  มีใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ C : Licence ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร เช่น ใบรับรองการผ่านการเป็นผู้ฝึกสอนในระดับต่าง ๆ เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
- สามารถทำงานได้เต็มเวลา
-  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะทำการฝึกซ้อม ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจำตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่
- อายุไม่เกิน 60 ปี

2. ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ตำกว่าวุฒิปริญญาตรี
-  เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างดีหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป
-  มีใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับT : Licence ขึ้นไป
- สามารถทำงานได้เต็มเวลา
-  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อม ที จะทำการฝึกซ้อม ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจำตัว ที เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที
- อายุไม่เกิน 60 ปี

3. ครูด้านวิชา ภาษาอังกฤษ (ครูอัตราจ้าง) 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ตำกว่าวุฒิปริญญาตรี ตามสาขาวิชาเอกที่ระบุ
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร