กรมทหารพรานที่ 41 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย หลายอัตรา

สร้างเมื่อ: 29/08/2019 อ่าน: 2,385 ครั้ง


กรมทหารพรานที่ 41 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กรมทหารพรานที่ 41
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นบุคคลพลเรือนชาย อายุ 18 - 30 ปี สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่ต่ำว่า 68/69 ซม. และบุคคลที่มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์จะต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการเรียบร้อย
- ทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือยู่ในระหว่างเป็นจำเลยคดีอาญา
- มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือมีโทษขัดต่อการรับราชการทหาร

สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2562
กรมทหารพรานที่ 41 บ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ติดต่อสอบถาม โทร.073-2997541

ประกาศรับสมัคร