สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

สร้างเมื่อ: 29/08/2019 อ่าน: 5,508 ครั้ง


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
อัตราเงินเดือน: 11400 บาท *เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่มเดือนละ 4,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3242-8078

ประกาศรับสมัคร