โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ

สร้างเมื่อ: 28/08/2019 อ่าน: 1,354 ครั้ง


โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักโภชนาการ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 600 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางการอาหาร หรือโภชนวิทยา หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนกการ) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ทางการอาหาร หรือโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร