การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) ยะลา รับสมัครลูกจ้าง 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/08/2019 อ่าน: 19,949 ครั้ง


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) ยะลา รับสมัครลูกจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-11 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง (สัญญา 2 ปี)
1. ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 6 อัตรา
- บรรจุ สงขลา สตูล ปัตตานี สุไหงโกลก ระโนด
- (เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี) ปวช. ปวส. สาขาวิชา ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และไม่เกิน 85 กก.

2. ผู้ช่วยช่าง 2 อัตรา
- บรรจุ นราธิวาส สตูล
- (อายุไม่เกิน 30 ปี) ปวช. ปวส. สาขาวิชา ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์

3. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
- บรรจุ เบตง
- (อายุไม่เกิน 30 ปี)  ปวช. ปวส. สาขาวิชา การบัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อัตราค่าจ้าง 12,690 บาท/เดือน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง LED 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ตั้งแต่วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 073 - 262700 ต่อ 10970 , 10971

ประกาศรับสมัคร