วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

สร้างเมื่อ: 28/08/2019 อ่าน: 6,636 ครั้ง


วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร