วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/08/2019 อ่าน: 2,442 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
 1.จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2.จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,590 บาท
เพศหญิง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.032-314603 ต่อ 155

ประกาศรับสมัคร