กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 50 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/08/2019 อ่าน: 3,452 ครั้ง


กรมทหารพรานที่ 49 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 50 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กรมทหารพรานที่49 จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร (คร่าวๆ)
1. มีสัญชาติไทย
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30ปี ส่วนบุคคลที่มีอายุ 21ปี ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ
3.  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2562
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 วัดศรีสาคร 1ตำบลซากอ  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โทร.0-7356-1113 หรือ 09-2016-5921

ประกาศรับสมัคร