มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 24/08/2019 อ่าน: 1,421 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (อายุไม่เกิน 35 ปี)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร