สนง.โยธาธิการฯ พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

สร้างเมื่อ: 22/08/2019 อ่าน: 1,732 ครั้ง


สำนักงานโยธาธิการฯ จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพ (คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหมายถึง วุฒิต่างประเทศหรือในประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ ไม่สามารถรับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า เช่น ระดับ ปวส. และระดับที่สูงกว่า เช่น ปริญญาโท ได้)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร