สพป.ยะลา เขต 1 รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/08/2019 อ่าน: 6,705 ครั้ง


สพป.ยะลา เขต 1 รับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
1. โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. โรงเรียนบ้านปาแตรายอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. นับถือศาสนาอิสลาม
2. วุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง หรือ
3. วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮฺหรือเทียบเท่า
4. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
5. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในท้องที่ที่มีภูมิลำเนา
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ.
7. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอเมืองยะลา หรืออำเภอรามัน หรืออำเภอกรงปินัง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 และระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร