โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/08/2019 อ่าน: 2,848 ครั้ง


โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

อัตราค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3678-5444 ต่อ 6712

ประกาศรับสมัคร