สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครลูกจ้างประจำ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/08/2019 อ่าน: 7,474 ครั้ง


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครลูกจ้างประจำ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำ
1. พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.ด้านบัญชี
2. พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.
3. พนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.
อัตราเงินเดือน 9400 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 4000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 (จังหวัดอุดรธานี) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร