สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 19/08/2019 อ่าน: 5,354 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกวิชาทางด้านพาณิชยกรรมหรือสาขาบริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7521-8666

ประกาศรับสมัคร