อบจ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/08/2019 อ่าน: 4,677 ครั้ง


อบจ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

พนักงานจ้างทั่วไป
4. บริกร 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

5. คนงาน 12 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0-3622-2997

ประกาศรับสมัคร