ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 17/08/2019 อ่าน: 1,408 ครั้ง


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน (สอบถาม)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือบัญชี การธนาคาร
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5487-0141

ประกาศรับสมัคร