ศฝช.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ

สร้างเมื่อ: 15/08/2019 อ่าน: 3,297 ครั้ง


ศฝช.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ชายแดน) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพครู
- บุคคลที่เป็นลูกจ้าง สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณตามข้อ 1 แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7751-0716

ประกาศรับสมัคร