กรมทหารพรานที่ 45จังหวัดนราธิวาส รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 50 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/08/2019 อ่าน: 4,582 ครั้ง


กรมทหารพรานที่ 45จังหวัดนราธิวาส รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2562
 
รายละเอียด
ประกาศค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายในสังกัด กรมทหารพรานที่45 จำนวน 50 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30ปี
3.  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จ ร.ด.ปีที่ 3
อัตราเงินเดือน+ รวมค่าตอบแทนอื่น ประมาณ 19,000บาท
 
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรมทหารพรานที่ 45บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1ตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทร 073-672148

ประกาศรับสมัคร