โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อ

สร้างเมื่อ: 15/08/2019 อ่าน: 2,908 ครั้ง


โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลสระบุรี
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศรับสมัคร