เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/08/2019 อ่าน: 3,564 ครั้ง


เทศบาลเมืองกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และ
- เคยขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ รถเกรดเดอร์ รถแบคโฮ รถพ่วง รถตักหน้าขุดหลัง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานบริษัท ห้างร้าน หรืออื่นๆ และ
- มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2)

2.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และ
- เคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาดต่ำกว่า 8 ตัน,  รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานบริษัท ห้างร้าน หรืออื่นๆ และ
- มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2)

3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- มีความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์มาไม่ต่ำกวงา 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือนายจ้างซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและจะต้องได้รับอนุญาตขับรถตรงตามกฎหมายกำหนด

พนักงานจ้างทั่วไป
4. คนงาน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
5. ภารโรง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร