สสอ.เมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/08/2019 อ่าน: 6,932 ครั้ง


สสอ.เมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-23 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. แพทย์แผนไทย 5 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท/วัน
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-23 สิงหาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3230-0130     

ประกาศรับสมัคร