มณฑลทหารบกที่ 38 (น่าน) รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

สร้างเมื่อ: 10/08/2019 อ่าน: 4,013 ครั้ง


มณฑลทหารบกที่ 38 (น่าน) รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทดแทนการสูญเสีย (อัตราสิบเอก) ประจําปีงบประมาณ 2562
ชื่อตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- เป็นทหารกองหนุน เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (ตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร มาตรา 4 ข้อ 3 (2)) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ(ทหารเกณฑ์) มาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3)
- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามแผนการศึกษาใหม่หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้)
- มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- สามารถขับรถยนต์ได้ดี ได้รับ ใบอนุญาตขับรถประเภท 2 (ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล) หรือ 4 (ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ) จากกรมการขนส่งทางบก แล้วและมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะเบื้องต้น
- ต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
- สายตาปกติ (ไม่บอดสี)
- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อใส่ชุดปฏิบัติงาน
- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 5-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5471-0068 ต่อ 71211

ประกาศรับสมัคร