มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/08/2019 อ่าน: 7,570 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: ปริญญาเอก 34,130 บาท ปริญญาโท 28,440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: (อ่านได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
1. สถาปนิก 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา  เงินเดือน 21,380 บาท

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 โทร.08-8757-2446

ประกาศรับสมัคร